ISGAP needs your support! Help us fight antisemitism on the battlefield of ideas. All ISGAP international programs, research projects, and publications, are dependent on your support.

As part of our ongoing efforts to expand our content offerings, ISGAP is pleased to announce that we are now releasing hundreds of audio podcasts on iTunes and SoundCloud!

ISGAP podcasts are recorded at the top universities from around the world including Oxford University, McGill University, The CNRS/Sorbonne Paris, La Sapienza University Rome, Columbia University Law School, The Hoover Institution, Stanford University, Yale University and many more now available online. Listen to lectures from the ISGAP seminar series, international conferences and symposia, featuring the worlds leading scholars, intellectuals, and policy experts.

New York • Montreal • Oxford • Paris • Vienna • Kiev • Rome • Tel Aviv
נאבקים באנטישמיות
בשדה הקרב
של רעיונות
הוא מרכז מחקר רב-תחומי גלובלי המוקדש לחקר אקדמי של אנטישמיות ISGAP

הצהרת כוונות

אנטישמיות הינה אחת ההתגלמויות המורכבות והתמוהות של שנאה. התופעה משתרעת על פני מאות שנות היסטוריה, במהלכה הדביקה חברות שונות, תנועות פוליטיות ופילוסופיות, דתיות, ותרבותיות. לאחר השואה, אף נטען כי האנטישמיות ממחישה את מגבלות תקופת ההשכלה, הקדמה, ועצם המודרניות עצמה. גילויי אנטישמיות עולים ב”נרטיבים” אידיאולוגיים רבים, ובבניית זהויות של שיוך או שוני וניכור על בסיס גזע ומוצא אתני, לאומי, ותנועות אנטי-לאומניות. בהקשר העכשווי של יחסים גלובליים, נראה כי האנטישמיות לבשה צורות מורכבות ומשתנות חדשות—המחייבות פיענוח, מיפוי וחשיפה.

החקר האקדמי של אנטישמיות, בדומה לדעות קדומות בכלל, זכה להיסטוריה אינטלקטואלית ארוכה ומרשימה. הנושא ממשיך להיות חשוב ברמה הפוליטית והוא עדיין מהווה נושא חשוב לחקירה אקדמית. עם זאת, בניגוד לדעות קדומות ואפליה המכוונת לקבוצות חברתיות אחרות, האנטישמיות כמעט תמיד נלמדה מחוץ למסגרת אקדמית מאורגנת. המכון לחקר אנטישמיות גלובלית ומדיניות , ISGAP – שנוסד ב-2004, הינו המרכז המחקרי הבין-תחומי הראשון שהוקדש לחקר אנטישמיות, המבוסס בצפון אמריקה.

ייעוד המכון לחקור את האנטישמיות במסגרת מקיפה ורב-תחומית ובמגוון גישות, ובלהתייחס לקשרים הגלובליים, הלאומיים והאזוריים של התופעה. משימה זו כוללת חקר התקופות ההיסטוריות השונות של גילויי האנטישמיות, ובחינת שאלות כגון האם האנטישמיות קשורה לצורות אחרות של שנאה, או האם היא ייחודית; כיצד חברות מסוימות מסוגלות להתנגד לאנטישמיות; וכיצד ניתן לפתח וליישם מדיניות למאבק באנטישמיות.

מלומדים וחוקרים דגולים מוזמנים באופן קבוע, להציג עבודות ולעסוק בפרויקטים מחקריים ברמה רעיונית ואמפירית. המטרה המרכזית של ISGAP הינה פיתוח תכנית לימודים בין-תחומית, ועידוד פרסום מחקרים אנליטיים הבוחנים דעות קדומות שעדיין קיימות, מתחזקות ומתפשטות. ISGAP שואף ליצור מרחב תוסס בו יתנהל דיון אקדמי ברמה גבוהה, ולטפח דיון מועיל ומעשי.

אודות

המכון לחקר האנטישמיות גלובלית (ISGAP) מחויב למאבק באנטישמיות בשדה הקרב של רעיונות ומחשבות.

ISGAP מוקדש למחקר אקדמי של מקורות, תהליכים, וגילויי אנטישמיות בעולם ושל צורות אחרות של דעות קדומות, לרבות גזענות, בהקשר למדיניות בעידן הגלובליזציה. בהתבסס על ההבנה האקדמית של אנטישמיות והמדיניות הנובעת מכך, ISGAP מפיץ חומרים אנליטיים ומלומדים על מנת לסייע למאבק בשנאה ולטפח הבנה.

ISGAP מעודד, מפתח, ותומך במחקר הבינתחומי. ISGAP מטפח קשרים בין חוקרים, מנהיגים, פקידי ממשלה, והציבור הרחב. המטרות עיקריות של ISGAP הן לקדם מצוינות במחקר ולפתח הבנה חברתית-מדעית נגישה. דגש מיוחד ניתן לניתוח מדיניות וייעוץ בהקשרים מקומיים, לאומיים ובינלאומיים.

מטרה חשובה של ISGAP היא למשוך חוקרים שיעצימו את מעמדו כמרכז המטפח מצוינות. ISGAP מעונין לארח פרויקטים מחקריים, סמינרים, מפגשים ציבוריים, כנסים, ואירועים אחרים ולפרסם דו”חות, מאמרים אקדמיים – ברמה הרעיונית והיישומית. פעילות ISGAP מכוונת לחינוך, מודעות ציבוריות, פיתוח מדיניות וייעוץ.

ISGAP הינו ארגון בלתי-מפלגתי המעודד דיאלוג בין כל העמים והשקפות עולם שונות.

ISGAP מוקדש לקידום צדק, הבנה, כבוד, והרמוניה בעולם של גלובליזציה מואצת.

"סדרת סמינרים "האנטישמיות בפרספקטיבה השוואתית

אנטי-יהדות, או אנטישמיות, המונח השנוי במחלוקת שנטבע ב-1870 על ידי וילהלם מאר, הינה התגלמות מורכבת ותמוהה ביותר של שנאה. התופעה משתרעת על פני מאות שנות היסטוריה, במהלכה הדביקה חברות שונות, תנועות פוליטיות ופילוסופיות, דתיות, ואף תרבויות. לאחר השואה, אף נטען כי האנטישמיות ממחישה את מגבלות ההשכלה ועצם הקדמה. גילויי אנטישמיות עולים ב”נרטיבים” אידיאולוגיים רבים, ובהבניית זהויות של שיוך או שוני על בסיס גזע ומוצא אתני, לאומי, ותנועות אנטי-לאומניות.

מטרת סדרת סמינרים זו, בחסות משותפת של ISGAP עם מוסדות אקדמיים יוקרתיים, היא לבחון נושא זה במסגרת מקיפה, רב-תחומית, ובאמצעות מגוון גישות ונקודות מבט באזורים שונים של העולם. מומחים וחוקרים דגולים מוזמנים להציג את העבודות שלהם במסגרת בלתי-פורמאלית. הניירות יופצו באינטרנט לפני מועד ההצגה בסמינר בכדי לתרום לאיכות הדיון.

מכון קיץ

, מרכז מחקר אקדמי המבוסס בניו יורק, מחפש מועמדים לתכנית אינטנסיבית בת שבועיים בקיץ, במתכונת סדנת פיתוח תכנית לימודים לפרופסורים באוניברסיטה במשרה מלאה. התכנית, שהוקדשה לפיתוח של מחקרי אנטישמיות כדיסציפלינה אקדמית, תתקיים בהרטפורד קולג’, באוקספורד בקיץ 2016.

בהדרכת חוקרים בינלאומיים מובילים, המשתתפים יידרשו בתום התכנית לפתח קורס ותכנית לימודים בין-תחומית להוראת אנטישמיות, שייפתח ויועבר באוניברסיטה שלהם.

התכנית מיועדת בעיקר לפרופסורים באוניברסיטאות במשרה מלאה, אם כי דוקטורנטים ופוסט-דוקטורטנטים יוצאי דופן יוכלו להגיש מועמדות.

מלגות מלאות וחלקיות תוענקנה על בסיס מצוינות אקדמית וצורך כלכלי.

ISGAP הינו ארגון ללא מטרות רווח עצמאי, ללא קשר פורמלי לאוניברסיטת אוקספורד.

ISGAP פועל על בסיס חוזי עם הרטפורד קולג’ עבור שימוש במתקנים ושרותים.

בינלאומי

אנטישמיות הפכה לתופעה בולטת ביותר, שיש להעריך, למפות ולפענח, על מנת להבין לעומק תהליך מורכב זה והבעיות הכרוכות בה. הבנת התופעה לעומק תאפשר לפתח מדיניות יעילה לטיפול בנגע זה.

סניפים בינלאומיים של ISGAP הוקמו על מנת שעמיתים בעלי רקע והשקפה שונים יוכלו לתרום להערכה בינלאומית של המצב ולהבין את תופעת האנטישמיות בעולם הרחב.